Dijagnostičke usluge

Prvi korak je dobro provedena logopedska dijagnostika. U radu koristimo najsavremenije metode i standardizirane testove te prema dijagnostičkim rezultatima predlažemo i izrađujemo individualni plan rada s jasno postavljenim ciljevima.
0 0