Savjeti za roditelje

 

08.09.2023 11:33
Slika
 
Iz godine u godinu sve je veći naglasak na ranoj identifikaciji i intervenciji kod različitih razvojnih poteškoća, uključujući jezičke i komunikacijske poteškoće. Ovo može dovesti do većeg broja djece koja dobijaju potrebnu podršku. Povećana svijest i edukacija, roditelji su sve svjesniji različitih razvojnih prepreka i poteškoća. Zatm, promjene u načinu života, moderni način života, uključujući sve veću upotrebu tehnologije, može uticati na jezički i komunikacijski razvoj djece. Smanjenje verbalne interakcije može doprinijeti razvoju određenih jezičkih poteškoća.

Kako bi se nosili s ovim izazovima, roditeljima se preporučuje da obrate pažnju na sljedeće:
Rani pregledi i procjene, redovni pedijatrijski pregledi i rane logopedske procjene mogu identifikovati potencijalne poteškoće u razvoju i omogućiti brzu intervenciju ako je potrebno. Podsticanje komunikacije, aktivno podsticanje verbalne i neverbalne komunikacije kod djece je ključno. Igranje, čitanje knjiga i razgovor sa djecom su važne aktivnosti. Pokušajte ograničiti vrijeme provedeno pred ekranima, djeca do tri godine ne smiju biti izložena elektronskim medijima, umjesto toga podsticati interakciju sa stvarnim ljudima. Podrška kod kuće, roditelji mogu podržati jezički razvoj kod kuće kroz razgovor, postavljanje pitanja, pričanje priča i slične aktivnosti. Pravovremena intervencija, ako primijetite bilo kakve znakove poteškoća u jezičkom ili komunikacijskom razvoju, obratite se logopedu na vreme kako bi se pravilno procijenila situacija i pružila odgovarajuća podrška.

Nikada nije previse rano posjetiti i potražiti savjet logopeda. S obzirom da su roditelji model svom djetetu bitno je da pravilno razgovaraju sa svojim djetetom i da mu ne tepaju.Poželjno je govoriti djetetu jednostavnim jezikom, kraćim rečenicama i naglašavati ono ključno u rečenici. Osim toga, roditelji najčešće reaguju na prvi djetetov glas, znajući već šta od njih traži. Potrebno je pokušati ipak potaknuti dijete da nam objasni što želi svojim riječima. Umjesto da mu unaprijed damo ono što traži, ponudimo mu mogućnost izbora, na primjer: hoćeš li piti vodu ili sok? Djetetu oskudnog riječnika mnogo znače ponuđene opcije u usvajanju jezika kao i učestalo imenovanje, komentarisanje i opisivanje stvari oko sebe. U slučaju da se radi o nekoj igrački ili manjem predmetu, dobro je podići taj predmet u razinu lica i imenovati ga, kako bi dijete bilo usmjereno na roditelja i moglo naučiti imenovati predmet.
0 0