O nama

Slika
Logopedski centar “Moj logoped” d.o.o. Tuzla je naučno nastavna baza Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U našoj Ustanovi se izvode vježbe na Odsjeku logopedija i audiologija, te studenti obavljaju obaveznu praksu na trećoj i četvrtoj godini studija. Takođe profesori sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u našoj Ustanovi provode naučno istraživački rad i primjenjuju najsavremenije metode rada. Osnivanje logopedskog centra Moj logoped rezultat je dugogodišnjeg terapijskog rada s djecom i odraslima. Naša vizija je omogućiti priliku djetetu da razvije različite vještine i sposobnosti koje su neophodne za usvajanje govora, kao i govorno-jezičke vještine kako bi postigli svoj puni potencijal. Želimo biti prepoznatljivi kao vodeći logopedski centar koji pruža najkvaltetniju podršku djeci i njihovim porodicama.

Misija
Naša misija je pružiti stručnu i individualiziranu terapiju za govor i jezik, prateći najnovije metode istraživanja. Radimo sa predanošću kako bismo poboljšali komunikacijske vještine djece i odraslih, potičući njihovu samostalnost i samopouzdanje.
0 0