Slajdovi

Slika
Logopedski centar “Moj logoped” d.o.o. Tuzla je naučno nastavna baza Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U našoj Ustanovi se izvode vježbe na Odsjeku logopedija i audiologija, te studenti obavljaju obaveznu praksu na trećoj i četvrtoj godini studija. Takođe profesori sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u našoj Ustanovi provode naučno istraživački rad i primjenjuju najsavremenije metode rada. Osnivanje logopedskog centra Moj logoped rezultat je dugogodišnjeg terapijskog rada s djecom i odraslima. Naša vizija je omogućiti priliku djetetu da razvije različite vještine i sposobnosti koje su neophodne za usvajanje govora, kao i govorno-jezičke vještine kako bi postigli svoj puni potencijal. Želimo biti prepoznatljivi kao vodeći logopedski centar koji pruža najkvaltetniju podršku djeci i njihovim porodicama.

Znaci upozorenja

08.09.2023 11:34
Slika
I ono što je najvažnije da znaju budući roditelji i roditelji male djece jesu znaci upozorenja. Ako beba ne počinje da „brblja „ (mama, baba, tata). Ne progovara ni jednu riječ sa 16 mjeseci. Ne kombinuje dvije riječi sa dvije godine. Ne pokazuje prstom šta želi. Ne odaziva se i ne okreće se prema izvoru zvuka...

Savjeti za roditelje

08.09.2023 11:33
Slika
Iz godine u godinu sve je veći naglasak na ranoj identifikaciji i intervenciji kod različitih razvojnih poteškoća, uključujući jezičke i komunikacijske poteškoće. Ovo može dovesti do većeg broja djece koja dobijaju potrebnu podršku. Povećana svijest i edukacija, roditelji su sve svjesniji različitih r...

Naš tim

0 0